top of page
  • Writer's pictureEinat Levi

הסביבה הכלכלית, העסקית והפוליטית במרוקו וכיוונים אפשריים לשיתופי פעולה

המחקר נכתב על ידי עינת לוי ונעה סימון עבור מכון הייצוא - קישור למקור


חידוש היחסים והעניין הגובר בארצות המזרח התיכון בכלל ובמרוקו בפרט, הם הזמנה להכיר וללמוד את מרוקו מנקודת מוצא אחרת, תוך הרחבת קשרי התרבות שנשמרו לאורך השנים גם לנושאים כלכליים ועסקיים. מכון היצוא, בשיתוף המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ביצע מחקר לטובת היכרות חדשה ועכשווית עם מרוקו, בו נחשפות ההזדמנויות הרבות והמגוונות לקשרים כלכליים ועסקיים בין המדינות. הסקירה משתרעת על שבעים עמודים וכוללת שבעה פרקים בנושאי הזדמנויות ואתגרים לשיתופי פעולה כלכליים ועסקים, תכניות אב ופרויקטים במדינה וכולי.


על פי הערכות מכון היצוא, פוטנציאל היצוא המחושב מישראל למרוקו עומד על כ-250 מיליון דולר ועיקרו בתחומי תשומות לחקלאות, טיפול במים, דיגיטציה ותעשיות חכמות, סייבר, בטחון המולדת, מערכות בריאות דיגיטליות ומערכות ערים חכמות. מניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית של מרוקו נראה כי ההזדמנויות לשיתופי פעולה רבות ומגוונות כמעט בכל תחום ותחום;


כדי שניתן יהיה לממש את הפוטנציאל הכלכלי והעסקי של הקשר עם מרוקו, כדאי לראות ולהתייחס למרוקו כזירת פעילות כלכלית ועסקית חדשה עבור ישראלים. זאת לאור היעדר מסגרת ותשתית מדינית וכלכלית רשמית לשיתופי פעולה בין המדינות בעשרים השנה האחרונות והדימוי הנוסטלגי של מרוקו, שהתקבע בתפיסה בישראל. קשרי העמים שנשמרו גם לאורך שנות הקיפאון המדיני, מאפשרים היום שילוב נדיר בין אינטרסים כלכליים ועסקיים וקשרי תרבות עמוקים. הציפיות הגבוהות והחיוביות והמוכנות לעשיית עסקים בשני הצדדים, יחד עם התשתית המדינית כלכלית המונחת בימים אלה, יוצרות את התנאים המתאימים כדי שיהיה ניתן לעשות זאת.


לקבלת המחקר המקיף ניתן לפנות למכון היצוא - לחצו כאן

13 views0 comments

コメント


bottom of page